Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 071-3414444
  • info@vdsalm.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Wanneer is rijden met een motorrijtuig toegestaan bij gezondheidsproblemen?

Je was een potje tennis aan het spelen toen je ongelukkig uitgleed en je schouder zwaar blesseerde met botbreuk tot gevolg. Gelukkig is het je linkerschouder en heb je ook nog eens een automaat. De kinderen moeten immers nog steeds naar hun voetbaltraining gebracht worden. Maar nu rijst de vraag: Wanneer is het veilig en toegestaan om met een medische aandoening te rijden en wanneer niet?

Dit is een vraag die velen zich stellen. Je hebt bijvoorbeeld net een operatie ondergaan of je arm zit in het gips en je vraagt je af of je nog wel mag autorijden? De arts wijst naar de verzekeraar en de verzekeraar wijst naar de arts, waardoor je in een vicieuze cirkel van onzekerheid terechtkomt.

Wanneer kan ik wel rijden en wanneer niet? Het antwoord op deze vraag is niet altijd eenvoudig. Het wordt duidelijk als je medisch advies krijgt waarin staat dat je niet mag autorijden, of als je medicijnen gebruikt waarbij duidelijk staat dat je na inname niet mag autorijden. In andere gevallen blijft het een grijs gebied.

Het CBR. Het CBR is de enige autoriteit die echt kan bepalen of een verzekerde in staat is om auto te rijden. Dit wordt getest door middel van een keuring. Je moet dan een gezondheidsverklaring invullen. De beoordeling van deze verklaring kan 4 weken duren. Na ontvangst krijg je formulieren toegestuurd die samen met een arts of specialist moeten worden ingevuld.

Het is een langdurig proces waarvan het CBR zelf al aangeeft dat er zeker 4 maanden voor moet worden uitgetrokken. In de meeste gevallen is die gebroken enkel dan al lang weer genezen. Dit soort tests zijn meer bedoeld voor mensen die bang zijn dat ze vanwege een chronische ziekte niet langer in staat zijn om auto te rijden.

Maar wat nu als je weer de weg op wilt, maar het CBR-proces duurt te lang? Hoe is dit nu precies geregeld in de verzekeringsvoorwaarden? In de voorwaarden beroepen verzekeraars zich op bepalingen en uitsluitingen. Zo wordt er van je verwacht dat je in het bezit bent van een geldig rijbewijs en ben je niet verzekerd als je rijdt onder invloed van alcohol of drugs, bij opzettelijk veroorzaakte schade, of als er sprake is van schade door roekeloos rijden. Dit laatste is voor ons interessant, want wat is roekeloos rijden?

De Wet. In de Wegenverkeerswet 1994 WVW gaat het in hoofdstuk II over verkeersgedrag. Hierin wordt het volgende aangegeven: “Het is een ieder verboden opzettelijk zich zodanig in het verkeer te gedragen dat de verkeersregels in ernstige mate worden geschonden, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is.”

Vervolgens wordt er een opsomming gegeven van verkeersgedragingen zoals het niet verlenen van voorrang. Dit spreekt voor zich, maar er wordt niet gesproken over medische aandoeningen.

In de Wegenverkeerswet 1994, hoofdstuk IV, staat wel aangegeven waar je aan moet voldoen om je rijbewijs te kunnen halen. In artikel 124 staat dan weer dat het rijbewijs niet geldig is als de houder lichamelijk en geestelijk niet langer in staat is om te rijden. Er wordt niet specifiek gezegd wanneer dit het geval is.

De conclusie. De conclusie is dat als een medisch specialist of naar aanleiding van een voorgeschreven medicijn niet duidelijk wordt aangegeven dat je niet in staat bent om auto te rijden, het vaak onduidelijk blijft of je wel of niet achter het stuur mag kruipen.

Het is voor jezelf dan heel belangrijk af te vragen of het een gipsen arm zorg voor roekeloosheid? De verzekeraar gaat bij schade namelijk toetsen of dit invloed heeft gehad op de gereden schade. Zo ja, dan kan de verzekeraar in het ergst geval de schade afwijzen. 

Ons advies, bij twijfel, ga niet de weg op. Schade veroorzaken aan jezelf of jouw eigen voertuig, daar valt wat over te zeggen, maar (letsel)schade aan iemand anders, dat kan je hele leven blijven volgen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 29-05-2024. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.