Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 071-3414444
  • info@vdsalm.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Bent u klaar voor de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywet voor heel Europa. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties, AA-assurantie BV van der Salm,, maar ook u als ondernemer voldoen aan deze strengere privacywetgeving. Het doel van deze Europese verordening is een nog betere bescherming van persoonsgegevens.

Vanaf dat moment wordt verwacht dat ook u als ondernemer aantoonbaar verantwoord omgaat met de persoonsgegevens, inclusief beeldmateriaal, van alle betrokkenen (medewerkers, klanten, leveranciers etc.). Dit betekent o.a. dat u moet kunnen aantonen welke informatie u bewaart, met welk doel en hoe lang. Maar ook waar u de gegevens opslaat en of hier toestemming voor is gegeven.

Wat is het doel van de privacywetgeving?

De AVG heeft als doel dat in alle landen van de EU op dezelfde wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan. Bijvoorbeeld door het stellen van grenzen aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is in de AVG bepaald dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens en dat deze gegevens eerlijk moeten worden verwerkt. Dat heeft gevolgen voor organisaties die gegevens verwerken, van de bakker op de hoek tot de super-markt en het ziekenhuis ect.

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van hun klanten én medewerkers. Na 25 mei 2018 hebben zij meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt meer nadruk op deze verplichtingen om aan te tonen dat organisaties zich aan de wet houden. Daarbij kan onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens leiden tot hoge boetes van de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

Privacy gaat over het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald persoon. De informatie moet of direct over iemand gaan, ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Persoonsgegevens hebben altijd betrekking op een natuurlijke persoon.

Wat betekent de AVG voor u als ondernemer?

De wet eist een inspanning. U moet kunnen aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen. In de praktijk betekent dat: ICT-systemen op orde, beveiliging van computers en telefoons, contracten sluiten met derden over uitwisseling van gegevens, vastleggen wie in de organisatie de persoonlijke gegevens mag inzien en behandelen en instructie van alle personeelsleden.  

Geldt de AVG ook voor de 'kleine’ ondernemer?

In principe geldt de AVG voor alle organisaties (bedrijven) die persoonsgeven verwerken. Zo heeft u  waarschijnlijk ook te maken met personeel, debiteuren en crediteuren en natuurlijk uw klanten en opdrachtgevers.

Er zijn zeker ook voordelen aan een goede databescherming. Dit draagt bij aan het vertrouwen van uw klanten.

Handige checklists en documenten

Om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een aantal hulpmiddelen ontwikkeld, speciaal voor ondernemers. Als u bijvoorbeeld de vragen uit de 'de AVG-regelhulp' beantwoordt, krijgt u een praktisch advies op maat over waar u nog aan moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG. De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wij zijn hier actief mee bezig en willen u aanmoedigen dit ook goed te regelen.

Voorkomen is hier zeker beter dan genezen.